Online Podrška Korisnicima
 Pretraga:  
Povezivanje objekata u jedinstvenu računarsku mrežu

Da bi se omogućilo kreiranje jedinstvene baze podataka i nesmetanog toka informacija između objekata potrebno je oformiti jedinstvenu računarsku mrežu.
Povezivanje objekata može biti izvedeno na dva načina:

  1. Direktno povezivanje
  2. Povezivanje korišćenjem javne internet mreže (VirtualPrivateNetwork)

Prilikom izbora načina povezivanja uzima se u obzir više faktora: mogućnost tehničke realizacije povezivanja, troškove povezivanja, sigurnost podataka,...
Direktno povezivanje predstavlja najbolje rešenje ukoliko je tehnički izvodljivo i ukoliko troškovi realizacije nisu preveliki.Direktno povezivanje može biti realizovano kao:

  • Zakupljeni digitalni vod
  • Point-to-point wireless

Digitalni vod se najčešće realizuje kao frame-relay link. U slučaju wireless povezivanja izuzetno je značajan izbor odgovarajuće opreme koja treba biti sertifikovana za te namene. Veoma je čest slučaj korišćenje neadekvatne opreme za wireless povezivanje.
U slučaju povezivanja preko javne internet mreže korišćenjem VPN tunela potrebno je na lokacijama koje se povezuju obezbediti broadband internet link sa bar jednom fiksnom IP adresom iz javnog opsega IP adresa. Kreiranje VPN tunela bi se realizovalo na router-ima koje poseduje svaka lokacija. U zavisnosti od tehničkih mogućnosti može se kombinovati više metoda povezivanja.
U slučajevima kada je nemoguće realizovati gore navedene varijante povezivanja može se ići na povezivanje preko mobilnih operatera putem 3G/EDGE/GPRS mreže.

Ilustrovani prikaz povezivanja lokacija u jedinstvenu mrežu:


U zavisnosti od načina povezivanja zavise i mogućnosti distribuiranog informacionog sistema.

Generalno postoje dva režima rada:

  • Direktna komunikacija klijenata ka centralizovanoj bazi podataka
  • Upotreba lokalnih resursa (lokalna baza podataka) i sinhronizacija sa centralnim serverom

U slučaju direktne komunikacije potrebno je obezbediti odgovarajući komunikacioni propusni opseg.
Izbor komunikacione opreme na serverskoj strani svodi se na opremu koja obezbeđuje simetrične veze  (ethernet, SHDSL, wireless,... ) a pri tome ima veoma malo  kašnjenje u prenosu signala.
Propusni opseg u takvoj organizaciji počine od 2Mbit simetrično pa naviše i određuje se na osnovu broja klijenata i organizacije poslovanja kompanije.
Klijentska strana u ovom slučaju može koristiti i asimetrične veze (ADSL,3G,...)  koje se opet mogu razlikovati od lokacije do lokacije u skladu sa tehničkim mogućnostima ali i organizacijom poslovanja.

U slučaju korišćenja lokalnih resursa (lokalni SQL Serveri) zahtevi za komunikacionim resursima padaju na minimalne stalne veze (broadband) od 256Kbps pa naviše. I u ovom slučaju treba voditi računa za centralna lokacija ima najkvalitetnije komunikaciono rešenje.

 Prethodna strana  Vrh strane
  početna
Pogodnosti za Vas | Reference | Novosti | O nama | Kontakt
Programska Rešenja (ERP) | Proizvodi | Rešenja za mob. uređaje | Rešenja za web | Hardver | Fizička arhitektura IS | Microsoft | Odgovori na Vaša pitanja | eBilten | Podrška Korisnicima | Download | Opšti uslovi poslovanja
  ABSoft  |  Gospodara Vučića 21, Beograd, Srbija
  tel: 011 38 11 500  |  e-mail: office@absoft.rs
Autorsko pravo © 2017 ABSoft. Sva prava zadržana.