Elektronski sertifikat i elektronska prijava poreza

 
Od prvog januara 2014. godine stupa na snagu zakonska obaveza podnosenja elektronske prijave poreza i doprinosa po odbitku elektronskim putem na novom obrascu PPP-PD, koji je propisan Pravilnikom o poreskoj prijavi po odbitku (“Sl.glasnik RS”, br. 74/2013).

Da biste mogli da koristite portal e-porezi neophodno je pribaviti elektronski sertifikat. Mozete to uciniti preko jednog od 4 sertifikaciona tela: Privredna komora Srbije, Posta, Ministarstvo unutrasnjih poslova i Halcom.

Pripremite se na vreme kako biste mogli da u novoj godini nastavite sa normalnim poslovanjem. AB Soft informacioni sistem je potpuno spreman.

U slucaju potrebe AB Soft moze ponuditi usluge instalacije digitalnih sertifikata kao i pomoc oko koriscenja novoformiranih opcija AB Soft IS.