AB Soft decembarsko savetovanje

 
Mesto odrzavanja: BEST WESTERN Hotel M, (Bulevar Oslobođenja 56a), Beograd,

Namenjeno je: Menadžmentu kompanije, neposrednim korisnicima AB Soft sistema, informatičarima
Teme savetovanja:

Šta nas čeka na kraju 2013 – kraće podsećanje  (Završne obrade, popisi, finansijski izveštaji…)
Kako se pripremiti za novine u 2014 (Elektronsko poslovanje i izveštavanje)
Šta smo sve novo uradili u 2013 (Zbog zakonskih izmena i iz sopstvene inicijative)
Sve o elektronskom potpisu i njegovoj primeni
Imaćemo i goste sa zanimljivim temama

Sredinom decembra meseca, AB Soft svake godine organizuje savetovanje za svoje korisnike. Ove godine savetovanje je održano 11. decembra 2013. u Hotelu M, a prisustvovalo je preko 260 učesnika, iz 131 firme korisnika AB Soft poslovno informacionog sistema.

Cilj ovog skupa je da se korisnicima AB Soft poslovnog sistema olakšaju obrade vezane za zatvaranje tekuće poslovne godine i otvaranje naredne, zatim da se pokažu najznačajnije novine u AB Soft aplikacijama koje su izvršene u toku godine i da se ukaže na pravac u kojem se očekuje dalji razvoj poslovnog softvera.

Prvo zajedničko predavanje bilo je posvećeno novinama u Zakonu. Naime na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 01.01.2014. prelazi se na nov način plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, po principu objedinjene naplate. Nov način plaćanja i elektronsko slanje pojedinačne poreske prijave kao i izvršenim izmenama u našem ERPu vezanim za promene propisa tema je u prvog dela savetovanja.

Nakon pauze, savetovanje se nastavilo radom u dve sesije: predavanja vezana za knjigovodstvene obrade i tehnički orijentisana predavanja.

Na prvoj sesiji tema je bila prvenstveno kako sprovesti završne postupke, obrade I knjiženja kroz AB Soft poslovne aplikacije. Učesnicima je objašnjen kompletan proces, od popisa, preko utvrđivanja razlika I obaveznih knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, do izrade bilansa, zatvaranja knjiga I otvaranja početnog stanja u novoj godini. Poseban naglasak stavljen je na novine u poslovnim rešenjima I na koji način korišćenje ovih novih opcija može da doprinese kvalitetu poslovanja.

Gosti druge sesije bili su predavači iz Microsofta koji su učesnicima predstavili Microsoft Windows Server 2012R2, Windows 8.1 I Office 365. Nakon toga, sledila su predavanja o praktičnoj primeni digitalnih sertifikata I korišćenju Pivot Excel tabela u AB Soft Reports sistemu.

Istaknute su prednosti novih verzija operativnih Sistema kao i funkcionalnosti cloud servisa koji predstavljaju deo Office 365 paketa.  Nakon toga, sledilo je predavanje o digitalnim sertifikatima, njihovoj nameni i načinu upotrebe u poslovnom okruženju kao i podršci primene sertifikata u AB Soft informacionom sistemu. Poslednje predavanje u drugoj sesiji je bilo napredno korišćenje Excel-a u sistemu izveštavanja. Automatizovano  korišćenje Pivot Excel tabela u AB Soft Reports sistemu.

Excel pivot tabele su moćan i veoma korisan alat Microsoft Excela. Koriste se za tabelarnu ili grafičku predstavu različitih poslovnih parametara i odnose među njima. Uobičajno je da se koriste za formiranje rang lista, sumiranja po različitim osnovama, prebrojavanja ili obračun prosečnih vrednosti. Mogućnost da se parametri izveštavanja međusobno kombinuju i na jednostavan način uključuju ili isključuju u izveštaje, daje ovom alatu elemente dosta kompleksnijih OLAP kocki. Zato se Excel pivot tabele koriste ne samo za izveštavanje već i za prikaz tendencija promena nekih poslovnih parametara.

U želji da svojim korisnicima omogući da do ovakvih izveštaja dođe na što jednostavniji način, AB Soft je u svoj proizvod AB Soft Excel reporting sistem uključio i mogućnost kreiranja Pivot tabela. AB Soft Excel reporting sistem prikazuje podatke iz baze poslovnih promena. To znači da se do veoma značajnih informacija i stanju preduzeća u svim aspektima dolazi na veoma brz način kroz lako prepoznatljiv i široko prihvaćen alat – Microsoft Excel. Dodavanje ovog novog kvaliteta našem proizvodu mnogostruko uvećava njegovu upotrebljivost.

Na kraju savetovanja učesnici su imali priliku da se opuste uz nastup učenica Etno odseka muzičke škole Mokranjac.

Kao i svake godine, tako i ove, učesnici savetovanja imali su priliku da kroz predavanja saznaju nešto novo, ali i da sa ostalim kolegama iz drugih preduzeća razmene poslovna iskustva.