Izmena Odluke o obliku, sadrzini i nacinu koriscenja jed.instr.platnog prometa

 

Doneta je odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa. Novom odlukom ponovo je promenjen šifarnik plaćanja koji se koristi iz AB Soft aplikacije VIR. Primena izmenjene Odluke je od 01.01.2014. godine.
AB Soft je već obavestio prilikom prve izmene ovog šifarnika, a o tome je bilo reči i na Savetovanju. U skladu sa ovom izmenom, mi ćemo pripremiti novo uputstvo i obavestiti sve korisnike AB Soft aplikacije VIR o novoj izmeni i potrebnim akcijama.