Izmena poreske stope

 

Počev od 01.01.2014 promeniće se posebna stopa PDVa u Srbiji. Dosadašnja stopa 8% preći će na vrednost 10% osim za računare i računarsku opremu, za koje će preći na 20%.
Svi korisnici AB Soft aplikacija koji imaju potrebe za promenom stope i koji sa AB Softom imaju zaključen ugovor o produženom standardnom održavanju mogu da se obrate Službi podrške kako bi dobili instrukcije za preuzimanje servisne aplikacije.