Izmena u programu Oz – Obračun zarada vezana za javna preduzeća

 
U skladu sa izmenom zakona o smanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, koji je objavljen u Sl.glasniku br. 108/2013 od 06.12.2013 u programu Oz je potrebno aktivirati odgovarajući tip obustave i vezati za radnike. U Sl. glasniku 115/2013 od 26.12.2013 je objavljen pravilnik koji reguliše način umanjivanja neto prihoda i u skladu sa tim definisan je poseban način formiranja naloga za uplatu. AB Soft je pripremio verziju programa Oz koja omogućava generisanje naloga u skladu sa ovim uputstvom.

Korisnici koji imaju potrebu za ovom izmenom mogu da se obrate službi podrške koja će im dostaviti verziju i uputstvo kako da ove izmene sprovedu kroz odgovarajuće module