Služba podrške, dežurstvo tokom praznika

 
Služba podške AB Softa će dežurati tokom nastupajućeg praznika u sledećim terminima:

– subota, 15. februar 2014. godine, od 09-12.00 časova

– ponedeljak, 17. februar 2014. godine, od 09-12.00 časova