Izmena obračunske liste

 
Povodom izmena zakona o radu i pravilnika koji propisuje sadržaj obračuna zarada i naknade zarada (obračunske liste) koji stupa na snagu od septembarske isplate AB Soft priprema novu verziju programa Oz. Novom verzijom će biti dodata varijanta štampe obračunske liste koja sadrži tražene elemente i biće kreirana kao standardna obračunska lista pripremljena za štampu na A4 i varijanta koja omogućava štampu na zatvorenim kovertama. Ostali tipovi obračunskih lista koji su rađeni po zahtevu će biti kreirani nakon dostavljanja specifikacije, mesta gde je potrebna dopuna neophodnih podataka i primera korigovanih lista sa podacima koje novi pravilnik predviđa.
Prva verzija sa ovim izmenama će biti dostupna od ponedeljka 15.09.2014 i uz konsultacije sa službom podrške moguć je dogovor oko preuzimanja.