AB Soft radionica

 
AB Soft radionica za formiranje, štampanje i podnošenje obrazaca PPP, PPP-PO i M4 za korisnike AB Soft modula za upravljanje ljudskim resursima.

Teme:

– Obračun poreske prijave za prethodnu godinu PPP obrazac
– Formiranje fajlova i učitavanje na sajtu Poreske uprave (deo2, deo3, …)
– Godišnja potvrda o plaćenom porezu na dohodak radnika – PPP PO obrazac (potvrda za radnika)
– M4 obrazac

Radionice se održavanju svaki dan od 21-27.01.2015 u periodu od 12-15.00 časova u prostorijama AB Softa, Gospodara Vučića 21-Beograd.