Podrška radi predaje PPP PO

 
AB Soft, za sve korisnike koji imaju regulisane obaveze po osnovu Ugovora o održavanju, u subotu 31.01.2015 organizuje telefonsku podršku (011/38-11-500) u periodu od 09.00 – 15.00 časova zbog potrebe podnošenja pojedinačnih poreskih prijava (PPP) i formiranja izveštaja koji će omogućiti štampu pojedinačnih potvrda za radnike PPP PO.