Obaveštenje za korisnike

 
Na Savetovanju koje smo održali početkom meseca, obrađene su teme vezane za zakonske izmene koje su stupile na snagu u skorije vreme ili će stupiti na snagu do kraja godine.

U tom smislu, AB Soft obaveštava svoje korisnike da će do kraja godine objaviti verzije sa izmena koje se tiču promene zakona i to:

1.       Interni obračun
2.       Povrat robe
3.       Prestanak važenja KEPU knjige i uvođenje KEP knjige

Nove verzije slaćemo sa detaljnim uputstvima o tome na koji način podesiti i koristiti izmenjene aplikacije. Pravo na nove verzije imaju svi korisnici sa izmirenim obavezama po osnovu Ugovora o održavanju.