Elektronsko podnošenje zahteva i predaju M4 prijave

 
Od 15.03.2016. Republički fond penzionog i invalidskog osiguranja omogućio je elektronsko podnošenje zahteva i predaju M4  prijave za 2015-tu godinu. U skladu sa uputstvom objavljenim na sajtu PIO fonda, AB Soft je formirao excel obrazac koji se popunjava iz programa OZ.

Obrazac se formira na isti način kao do sad iz forme prikaza M4 obrasca na taster Excel (u zaglavlju). Nakon formiranja obrasca potrebno je sačuvati ga kao PDF/A (Fond će smatrati validnom samo prijave koje su u ovom formatu) i digitalno potpisati. Tako potpisan obrazac se učitava na sajtu PIO fonda.

Pored ovog obrasca, korisnici koji su predavali txt fajlove mogu to i sad da urade (učitavanjem na sajtu PIO). Upustvo za formiranje i predaju PDF/A obasca se nalazi na internet adresi  http://www.pio.rs/e-M4_Uputstvo_za_korisnike.pdf.

Svi korisnici koji su u prvoj godini korišćenja modula OZ kao i korisnici koji su izmirili svoje obaveze po osnovu ugovora o održavanju, mogu se obratiti službi podrške oko isporuke novu verzije programa.