AB Soft decembarsko savetovanje 2016

 
09.30-10.00 Registracija korisnika
10.00-12.00 Završna knjiženja u AB Soft aplikacijama

12.00-12.200 Kafe pauza
VELIKA SALA
12.20-12.50  PDV – Pregled obračuna i poreska prijava  kroz AB Soft ERP
PDV – kontrolni mehanizmi
12.50 -13.10 Kako ubrzati pojedine obrade
13.10 -13.20 Konsignacioni magacini
13.20 – 13.50  Modul OZ – nove potvrde, komore i ostale novine

13.50-14.00 Kafe pauza
14.00-15.00 Novine u postojećim aplikacijama i nova aplikacija za masovno fakturisanje
 MALA SALA
12.20-13.00 OFFICE 365 PREGLED PROIZVODA I BEZBEDNOST
Office 365 Overview
Office 365 Seciruty
13.00-13.30 AB Soft Android aplikacije
13.30-13.50 B2B
13.50-14.00 Kafe pauza
14.00-15.00 Automatizovani sistemi izveštavanja i načini povezivanja sa drugim sistemima
VELIKA SALA
15.00-15.30 Pitanja i odgovori
15.30 – 17.00 Koktel i druženje

     

     

Save

Save

Save

Save

Save