Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura

Dragi korisnici,

U skladu sa članom 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalinim transakcijama od 17.12.2017, Ministarstvo finansija je donelo i objavilo u Službenom glasniku Republike Srbije broj 7 od 26.01.2018. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura. Pravilnik propisuje način registrovanja faktura u transkacijama sa preduzećima iz javnog sektora i biće u primeni od 01.03.2018.

AB Soft organizuje obuku za primenu ovog Pravilnika kroz AB Soft module.

Datumi održavanja obuka:

  • svaki dan od 23.02. do 07.03.2018. u periodu od 11.00-14.00 časova

Mesto: prostorije AB Soft-a, Gospodara Vučića 21, Beograd