Obaveštenje za korisnike AB Soft modula OZ – obračun zarada

 

Dragi korisnici,
Izmene koje se odnose na obračun zarada, a stupaju na snagu od 01.01.2021 su:

1. Izmena poreske olakšice:

Od 01.01.2021. na snazi je novi iznos poreske olakšice koji se odnosi na zaradu i iznosi 18.300,00 rsd.
Olakšica se odnosi na sve isplate od 01.01.2021.
Izmene koje se sprovode kroz program OZ se vrše u opciji Šifarnici / Šifarnici za obračun zarada / Tabela poreskih stopa – za svaku poresku grupu koja se odnosi na obračun zarada potrebno je uneti novi iznos olakšice.

ŠIFARNICI > ŠIFARNICI ZA OBRČUN ZARADA > TABELE PORESKIH STOPA

2. Izmena prosečne bruto zarade – maksimalna osnovica

Od 01.01.2021. važi nova najviša osnovica za obračun doprinosa – 405 750,00 rsd – petostruki iznos prosečne bruto zarade u Republici Srbiji.
U programu OZ parametrom PROS_ZA definišete prosečnu bruto zaradu i za isplate od 01.01.2021. treba uneti u ovaj parametar iznos prosečne bruto zarade – 81 150,00 rsd
(iznos maksimalne osnovice podeljen sa 5).

3. Izmena minimalne osnovice

o Nov iznos minimalne osnovice – 28 402,00 rsd
o Menja se parametar MIN_OSNOV

4. Minimalna cena po satu

Od 01.01.2021. u primeni je novi iznos minimlane cene sata – 183,93 rsd (stari iznos 172,54 rsd). Da bi program vodio računa o garantovanoj zaradi potrebno je podesiti sledeće – uneti iznos minimalne cene sata u parametre i to:
o Kod firmi koje rade po neto principu (način obračuna Neto Bruto Neto), parametar MIN_NT postaviti na 183,93 rsd

o Kod preduzeća koje rade po bruto principu, parametar MIN_BR podesiti svakog meseca na minimalnu bruto cenu sata (menja se od meseca do meseca).
Pored ova dva parametra postoji još nekoliko mesta na kojima se vrši setovanje vezano za ovu funkcionalnost (šifarnik zarada – polje Dopuna, parametar DOPUNA – postaviti na 11, parametar DOPUNA_11 – postaviti na 3) o kojima treba voditi računa prilikom ove definicije.

Za sve dodatne informacije, obratite nam se putem:
– portala AB Softa https://www.podrska.absoft.rs ;
– email-a office@absoft.rs;
– putem telefona +381 (11) 3811-500
Vaš AB Soft