Fiskalizacija Srbija

 

Dragi korisnici,

AB Soft je, kao proizvođač softvera (ESIR-a) u aplikaciji POSIR implementirao izmene koje su neophodne za poslovanje u skladu sa novim zakonskim odredbama.
Novim zakonom o e-fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje i u realnom vremenu izvrši prenos ka Poreskoj upravi koja bi imala podatak o izdatim fiskalnim računima u trenutku nastajanja.
Više informacija o aplikaciji POSIR, možete pogledati u delu poslovnih procesa koji se tiču Upravljanja maloprodajom.

Vaš AB Soft