eFakture – Obaveštenje

 

Dragi korisnici,

Obaveštavamo Vas da je danas objavljena proširena dokumentacija vezna za eFakture koja u velikoj meri odstupa od dosadašnjih dokumenata objavljenih na portalu https://www.efaktura.gov.rs/ .

AB Soft će kranuti u analizu i dogradnju navedenih izmena, ali kako je do početka primene zakonodavac ostavio jako kratak rok 01.05.2022 što je 19 kalendarskih dana odnosno 13 radnih dana, može doći do odlaganja izlaska novih verzija koje su planirane za 18.04.2022 godine.

O svim detaljima i novoj specifikacija sa detaljnijim pojašnjenima se možete upoznati na sledećoj adresi: https://www.efaktura.gov.rs/vest/777/azurirano-interno-tehnicko-uputstvo.php

Takođe Vas obaveštavamo da je demo portal eFaktura danas ponovo kreiran i da svi koji su bili ranije prijavljeni na Demo sistem eFaktura moraju ponovo da izvrše svoju prijavu.

Potrebno je obratiti pažnju jer je od danas aktivan i zvaničan portal eFaktura pa nemojte testirati na tom zvaničnom portulu već koristite demo portal za test.

Srdačan pozdrav,

Vaš AB Soft