eFakture – Zbirna evidencija – MP

Na osnovu Pravilnika o elektronskom fakturisanju koji je donelo Ministarstvo finansija (Službeni glasnik RS 047/2023 od 08.06.2023) AB Soft radi na formiranju izveštaja u kojem će se naći dokumenta za zbirnu evidenciju. Iz izveštaja neće biti automatizovano slanje u zbirnu evidenciju SEF-a, već će Izveštaj omogućiti dobijanje podataka za ručni unos u zbirnu evidenciju.

Takođe, u predhodnom periodu izašlo je više različitih tumačenja vezanih za evidenciju storniranih računa iz maloprodaje (refundacija) u okviru zbirne evidencije na SEFu. AB Soft ova dokumenta neće uzimati u obzir pri formiranju novog izveštaja do izdavanja konačnog stava Ministarstva finansija.

AB Soft verzije u okviru kojih će se nalaziti novi Izveštaj biće na raspolaganju korisnicima početkom avgusta meseca.

Svi korisnici, sa regulisanim Ugovorom o održavanju ili imaju iznajmljivanje softvera, mogu se početkom avgusta meseca, obratite putem portala AB Softa https://www.podrska.absoft.rs radi isporuke novih verzija koje sadrže ovaj Izveštaj.

Vaš AB Soft