Upustvo u skladu sa izmenama u AB Soft modulima OZ i DUGA

 

U skladu sa izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji se tiču uvodjenja nove poreske prijave AB Soft je pripremio neophodne izmene u modulima Oz i Duga.

Uz nove verzije pomenutih modula  AB Soft je formirao i uputstvo za rad. Uputstvo pruža  informacije o postupku  sprovođenja urađenih izmena kroz  AB Soft softver kao i kraće informacije o tome kako da se vrši učitavanje fajlova na portalu Poreske uprave.

Za preuzimanje novih verzija možete kontaktirati našu službu SW podrške.

Nakon formiranja Vaših poreskih prijava, pozivamo Vas da nam dostavite eventualne sugestije ili komentare u vezi sa urađenim izmenama u modulima.

Nove verzije modula mogu preuzeti korisnici sa uredno izmirenim obavezama po osnovu produženog standardnog održavanja.