Opšti uslovi poslovanja

U skladu sa svojom poslovnom politikom AB Soft objavljuje Opšte uslove ustupanja prava na korišćenje poslovnog softvera.

Opšti uslovi (važe do 31.12.2019.)

Opšti uslovi (važe od 01.01.2020.)