Opšti uslovi poslovanja

U skladu sa svojom poslovnom politikom AB Soft objavljuje Opšte uslove ustupanja prava na korišćenje poslovnog softvera. Prilikom ostvarivanja prava na korišćenje poslovnog softvera korisnici će biti posebno upoznati sa opštim uslovima u pisanoj formi.

01.01.2016. objavljeni su novi Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje AB Soft poslovnog softvera sa brojem 01/2016.

Opšti uslovi broj 01/2015 od 01.01.2015. godine se stavljaju van snage objavljivanjem drugih Opštih uslova sa brojem 01/2016. Opšti uslovi 01/2016 važe počev od 01.01.2016.