Delatnosti

 • Proizvodnja

  Različiti tipovi proizvodnja - Magacini zaliha materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda - Radni nalozi...

 • Maloprodaja

  Praćenje poslovanja u maloprodaji - Mogućnost vođenja više dislociranih objekata...

 • Veleprodaja

  Mogućnost vođenja zaliha u više magacina - Vođenje evidencije o rokovima trajanja i lotovima...

 • Zdravstvo i obrazovanje

  Zalihe potrošnog materijala i sitnog inventara - Evidencija stanja kod računopolagača, evidencija utroška...

 • Poljoprivreda

  Silosi - Veza sa vagama za merenje na ulazu i na izlazu - Praćenje proizvodnje u svakoj fazi - Otkup...

 • Javna preduzeća i institucije

  Evidencija korisnika komunalnih usluga, po uslugama i objektima korisnika - Ugovori...

 • Revizorske kuće

  Mogućnost vođenja knjigovodstva više stotina preduzeća - Import podataka komintenata u knjigovodstvo ili u obračun zarada...

 • Reosiguravajuće kuće

  Specijalno rešenje razvijeno za reosiguravajuće kuće, integrisano u informacioni sistem AB Softa...

 • Ostale uslužne delatnosti

  Medijske kuće - Transport i špedicija - Advokatske kancelarije - Upravljanje nekretninama...