AB Soft skup – PKB, Kneza Milosa 12

 
S obzirom na veliko interesovanje i veliki broj nedoumica u primeni zakonskih izmena AB Soft je u saradnji sa Privrednom komorom Beograda organizovao skup, odnosno obuku za sprovođenje objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku kroz AB Soft poslovni sistem za obračun zarada, a u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Agenda skupa:

11.30 – 12.00 registracija ucesnika
12.00 – 12.10 uvodno izlaganje
12.10 – 13.30 postavka sifarnika, obracun PPP-PD u AB Soft modulima
13.30 – 13.45 pauza
13.45 – 14.30 primeri obracuna
14.30 – 15.00 pitanja i odgovori

Teme skupa:
– Izmene vezane za novu poresku prijavu – obračun zarada i ugovori
(podaci o firmi, matični podaci, šifarnici, parametri sistema)
– Šifriranje nove poreske prijave
– Obračun nove poreske prijave
– Kontrola obračuna u odnosu na novu poresku prijavu
– Formiranje XML fajla
– Podnošenje prijave (sajt e-porezi)
– Primeri različitih struktura prijava