Izmene stope doprinosa

 
U skladu sa Izmenama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje stupaju na snagu od 01.08.2014. godine, u kojem su predviđene izmene stope doprinosa i izmene zakonskog rešenja koje se tiče podsticaja zapošljavanja nekih kategorija lica koje je stupilo na snagu 01.07.2014. godine, AB Soft je uradio odgovarajuće izmene u modulu OZ (odgovarajuće korake koje je potrebno izvršiti kroz modul OZ).

Služba podrške AB Softa stoji vam na raspolaganju za sva vaša pitanja, sugestije i podršku.