Izmene vezane za zakon o radu

 
Shodno donetim Izmenama vezanim za zakon o radu AB Soft je napravio dokument – korake koje treba da primene korisnici AB Softa modula za upravljanje ljudskim resursima: KAD i OZ.

Pre toga, svi korisnici koji imaju regulisane obaveze po osnovu Ugovora o održavanju ili se nalaze u prvoj godini korišćenja softvera, treba da preuzmu nove verzije.

Za sve dodatne informacije u vezi primene ovih izmena, kroz AB Soft module, javite nam se!