Novi kontni okvir

 
U „Službenom Glasniku RS” br. 95/14 koji je stupio na snagu 13.09.2014. godine objavljen je najnoviji konti okvir t.j. izmena novog kontnog okvira kao i novi obrasci za sastavljanje finansijskih izveštaja – bilansi.

U skladu sa tim, AB Soft priprema servisnu akciju kojom će se promeniti kontni plan na najnoviji. Servisna aplikacija će biti dostupna svim korisnicima u prvoj godini korišćenja AB Soft poslovnog softvera kao i korisnicima sa regulisanim obavezama po osnovu Ugovora o održavanju.

Ukoliko ste promenili kontni okvir i prešli na onaj koji je važio do 12.09.2014, biće potrebno da ponovo pokrenete sličnu proceduru. AB Soft će vas obavestiti kada ovaj servis bude gotov. U međuvremenu, nastavite da koristite postojeći kontni plan.

Ako niste menjali kontni okvir i koristite onaj koji je važio do 31.12.2013, tada ćete odmah preći na najnoviji kontni okvir koji je objavljen 13.09.2014. AB Soft će vas obavestiti kada ova servisna akcija bude spremna za isporuku. U međuvremenu, nastavite da koristite kontni plan koji imate u bazi podataka.