AB Soft prolećno savetovanje – Vrnjačka banja

 
Kome je namenjeno:

Rukovodiocima, informatičarima i neposrednim korisnicima AB Soft modula.

Mesto održavanja:
Hotel „Breza”
www.hotelbreza.rs

 

Teme:

Za korisnike budžetskih/javnih sredstava (KJS)

– Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (FUK), jedina mogućnost da koristite sredstva iz EU fondova. Gost predavač: Predavač je dr Slobodan Ilić, profesor javnih finansija, član tima Centra za održiv lokalni i regionalni razvoj Šušeoka, povremeni konsultant Svetske banke i nekadašnji državni sekretar Ministarstva finansija u dva mandata.
– U najavi  — aplikacija za objedinajni sistem usluga
– Obrasci i izveštaji koji se podnose Ministarstvu finansija Uprava za trezor, Upravi za javne nabavke

Za mala, srednja i velika preduzeća:

– Devizna knjiženja: knjiženja koja se sprovode u carinskim magacinima, dokumentacija koja se formira kod knjiženja kao i postupak prenosa robe u knjigovodstvene magacine nakon carinjenja. Knjiženje VP prijemnice kalkulacije uz objašnjenje na koji način se unosi carinska, špediterska i ostala dokumentacija.
– Obračun zarada: Formiranje vise poreskih prijava od jednog obračuna; Obračun bolovanja preko 30 dana – unos sati, usklađenje, obrasci; Korišćenje refundacije; Obrazac Rad 1; Slanje lista na mail; Za budžetske korisnike; Zip 1; Kako koristiti umanjenje…
– Elektronska predaja obrazaca; šta je bilo, a šta nas čeka
– Obračun ostalih oporezivih ličnih primanja
– Putni nalozi – primer web aplikacije za evidenciju
– Tipični problemi u proizvodnim preduzećima i njihova realizacija; Tipični problem u trgovinskim preduzećima
– Microsoft Azure – implementacija AB Soft informacionog sistema

Prijave:

Radi organizacije i rezervacije hotela, molimo Vas da svoje učešće i broj učesnika prijavite do 24. aprila 2015. slanjem prijave elektronskim pismom na adresu gordana.dragicevic@absoft.rs  ili na fax: 011/38-11-500.
Kotizacija za učešće na savetovanju po osobi iznosi 12.000,00 dinara (cena sa PDVom je 14.400,00 dinara).
Za uplate do 20. aprila 2015 kotizacija iznosi 10.000,00 dinara (12.000,00 sa pdv-om)

U kotizaciju nije uračunat smeštaj.

Smeštaj je predviđen u hotelu „Breza“