Novi Pravilnik propisuje vođenje KEP knjige

 
U postojećim verzijama aplikacija AB Softa vodi se KEPU knjiga prema Pravilniku koji važi do 31.12.2015. Novi Pravilnik propisuje vođenje KEP knjige od 01.01.2016.

AB Soft će 28.12.2015 objaviti nove veziju aplikacija u kojima će se voditi i KEPU knjiga i KEP knjiga. KEPU knjiga vodiće se za knjiženje promena sa datumom do 31.12.2015, a KEP knjiga za knjiženje promena sa datumom od 01.01.2016. U aplikaciji ROK biće implementirane obe knjige: KEPU i KEP.