Novine u AB Soft modulima

 
Novine u AB Soft modulima, verzija 15.12. u kojem su objašnjene sledeće zakonske izmene:

1. KEP knjiga
2. Interni obračuni
3. Prometno knjiženje PDVa kod povrata robe

Pravo na nove verzije  imaju svi korisnici sa izmirenim obavezama po osnovu Ugovora o održavanju.