Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

 
U “Službenom glasniku RS”, broj 80/2016 objavljen je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Pravilnik stupa na snagu 01.01.2017.

AB Soft je u postupku usklađivanja svojih softverskih rešenja sa ovim Pravilnikom. O daljim koracima, instalaciji novih verzija i novom načinu evidentiranja kroz aplikacije blagovremeno ćemo obavestiti korisnike.