Kriptovirusi i posledice

 
Dragi korisnici,

U poslednje dve godine je sve izraženije prisustvo kriptovirusa koji se najčešće distribuiraju putem email poruka.
Posledica njihovog delovanja je potpuni ili delimični gubitak podataka na računarima i najčešće višednevni prestanak rada informacionog sistema. Često se dešava da dođe i do potpunog gubitka podataka, a da firma nema odgovarajući bekap.

Ovim putem još jednom skrećemo pažnju svim našim korisnicima na važnost bekapa podataka, posedovanje antivirusnog softvera kao i ažuriranje operativnih sistema na računarima.

Ukoliko imate pitanja na temu zaštite Vašeg informacionog sistema, pozovite AB Soft.