AB Soft decembarsko savetovanje 2018

11. decembar 2018.

BEST WESTERN Hotel M

Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd

Velika sala Mala sala
 

10:00 – 11:00

Novine

Razvojni tim AB Soft-a stalno radi na dodavanju novih mogućnosti u aplikacije, a tu su i izmene u zakonima. U sat vremena, demonstriraćemo vam izmene u našim programima I skrenuti pažnju na neke nove mogućnosti koje vam mogu olakšati rad

 

AB Soft modul: Zbir

Zbir je najmlađa aplikacija u AB Soft ponudi standardnih modula. Namenjena je periodičnom generisanju velikog broja faktura u preduzećima koja pružaju usluge velikom broju korisnika – prvenstveno javno komunalna preduzeća. Aplikacija je povezana sa knjigovodstvenim modulom.

Tema predavanja je prezentacija novih mogućnosti koje su razvijene u ovoj aplikaciji, sa posebnim osvrtom na PDV evidenciju.

 

11:30 – 12:30

Popisi

Sprovođenje popisa imovine je zakonska obaveza koju većina kompanija organizuje na kraju poslovne godine. Još jednom, podsetićemo vas kako da ove aktivnosti sprovedete kroz aplikacije BLAD, MAT, ROK, OSU, MAGIC i FIPO.

 

 

 

GDPR

Uredba koja je u Evropskoj Uniji stupila na snagu 25. maja ove godine, podigla je dosta prašine. Ovim predavanjem želimo da vas upoznamo sa samom uredbom, načinom funkcionisanja EU povodom nje, kao i događajima koji su prethodili Uredbi i koji su se desili nakon stupanja na snagu. U Srbiji se ova uredba ne primenjuje, ali ona može imati uticaja na vaše poslovanje. AB Soft vrši pripreme kako bismo svi zajedno odgovorili na postavljene zadatke, pa ćemo iskoristiti priliku da vam prezentujemo naša rešenja.

 

13:00 – 14:00

Krajevi godina

Predstoji nam završetak poslovne godine. Kolege iz podrške demonstriraće sve obrade koje treba sprovesti kroz razne aplikacije kako bi se poslovna godina uspešno završila.

 

AB Soft IS – Tehnički aspekti sigurnosti informacija. Azure implementacija.

Prvi deo predavanja je tehnički aspekt sigurnosti informacija u AB Soft poslovnom informacionom sistemu, sa posebnim osvrtom na GDPR i zahteve Uredbe Evropske Unije. Drugi deo predavanja je praktičan primer upotrebe Azure resursa u implementaciji AB Soft informacionog sistema.

 

14:30– 15:00

Web sajt za podršku

Predavanje koje će biti održano paralelno u maloj i velikoj sali

Od 1. januara naredne godine nameravamo da uvedemo novi vid podrške, putem web sajta za podršku. Na koji način će vam AB Soft ubuduće obezbeđivati podršku imaćete prilike da vidite na demonstraciji u okviru ovog predavanja.

 

15:00 – 15:30

Muzika

Boban Bjelić – harmonika