Izmene u modulu OZ

 

Dragi korisnici,

16.12.2018 stupio je na snagu ‘’Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje’’. Ovim zakonom ukinuta je obaveza plaćanja doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca od 01.01.2019. t.j.  ako ste imali isplatu akontacije, odnosno dela zarade u decembru konačna isplata u januaru odnosno nakon datuma stupanja na snagu ove zakonske odredbe podrazumeva da se ovaj doprinos na taj deo isplate ne plaća.

Za sprovođenje navedenih izmena kroz AB Soft aplikaciju OZ,  obratite se službi podrške AB Soft-a.

Vaš AB Soft