AB Soft obuka – januar 2019

 

Od 11.01 počinju obuke svakog petka

u prostorijama AB Soft-a.

 Januar 2019.

11. 01.

 

 

PDV

Postavke osnovnih šifarnika (poreski tarifni sistem, vrste dokumenata, vrste promena), unos i evidencija ulaznih i izlaznih faktura, evidencija ostalih dokumenata koja ulaze u PDV evidenciju. Poreska prijava, obrazac POPDV, formiranje xml fajla, kontrola PDV-a.

18. 01.

 

 

Devizna knjiženja, FIPO, ROK, FAKT

Definisanja deviznih konta, evidencije u II valuti, knjiženje promena na deviznim kontima, zatvaranje deviznih stavki, kursiranje, izveštavanje u devizama i u II valuti. Devizni predračuni, avansni računi, konačni računi.Devizna ulazna kalkulacija.

25. 01.

 

 

OSA

Osnovni šifarnici neophodni za rad u programu (bilansne, poreske grupe, lokacije, računopolagači), postavka kontiranja. Rad sa osnovnim sredstvima – nabavka, isknjiženje, promena vrednosti, mesta smeštaja. Obračun amortizacije – mesečni, godišnji.