OZ – Izmene od 01.01.2019 vezane za obračun zarada

Dragi korisnici,

Uskladjeni su iznosi minimalne osnovice, prosečne bruto zarade, minimalne cene rada  i izmena koja se odnosi na javna preduzeća (smanjenje procenta umanjenja zarade).

Nov iznos minimalne osnovice

Utvrđena je nova minimalna osnovica za obračun doprinosa i njen iznos je 23 921,00.

Ovu izmenu u programu sprovodite kroz parametar MIN_OSNOV:

 

Nova maksimalna osnovica za obračun doprinosa

Objavljen je i iznos najviše osnovice za obračun doprinosa  341 725,00 (pet prosečnih bruto zarada – 5 * 68 345,00).

U programu OZ se definiše iznos prosečne bruto zarade parametrom PROS_ZA:

 

Novi iznos minimalne cene rada po satu (neto – bez poreza i doprinosa)

Kad je u pitanju minimalna cena rada za korisnike kod kojih je u upotrebi dopuna do garantovane zarada (parameter DOPUNA) potrebno je uneti nove vrednosti za parametre MIN_NT i MIN_BR – parametar MIN_NT (minimalni neto po satu) treba uneti 155,30 – kod korisnika koji rade po neto principu:

Za korisnike koji koriste bruto princip u obračunu potrebno je definisati parametar MIN_BR; Iznos parametra je bruto iznos minimalnog neto iznosa (preračunati neto u bruto):

 

Smanjen procenat umanjenja u javnim i državnim preduzećima

U skladu sa izmenom zakona o umanjenju kojim je predvidjen nov procenat umanjenja plata u javnim i državnim preduzećima potrebno je izmeniti parametar JS_PROC. Nov procenat umanjenja je 5 %.

 

Za sva dodatna pitanja ili konsultacije služba podrške AB Soft vam je na raspolaganju.