AB Soft obuka – februar 2019

 

obuke svakog petka

u prostorijama AB Soft-a.

 Februar2019.
01. 02.

 

 

Kupci i dobavljači

Evidencije promena na kontima kupaca i dobavljača, unos faktura u KUF i KIF, povezivanje stavki, izveštaji o kupcima i dobavljačima, IOS-i.

08. 02.

 

 

PDV

Postavke osnovnih šifarnika (poreski tarifni sistem, vrste dokumenata, vrste promena), unos i evidencija ulaznih i izlaznih faktura, evidencija ostalih dokumenata koja ulaze u PDV evidenciju. Poreska prijava, obrazac POPDV, formiranje xml fajla, kontrola PDV-a.

14. 02.

 

 

Završna knjiženja, bilansi

Priprema za izradu završnog računa, definisanje bilansa, definisanje korisničkih bilansa, obračun, štampa, formiranje XML fajla.

22. 02.

OZ

Definisanje osnovnih šifarnika, podaci o radnicima, obustave načini isplate, obračun akontacije i plate, formiranje naloga za isplatu, ostala dokumentacija uz isplatu, izveštaji.