AB Soft obuka – mart 2019

Obuka svakog petka
u prostorijama AB Soft-a

Mart 2019.

01. 03. 

FAKT

Predračuni, avansni računi, konačni računi, privremene situacije, devizni računi, izveštavanje.

08. 03.

PDV

Postavke osnovnih šifarnika (poreski tarifni sistem, vrste dokumenata, vrste promena), unos i evidencija ulaznih i izlaznih faktura, evidencija ostalih dokumenata koja ulaze u PDV evidenciju. Poreska prijava, obrazac POPDV, formiranje xml fajla, kontrola PDV-a.

15. 03.

OZ

Definisanje osnovnih šifarnika, podaci o radnicima, obustave načini isplate, obračun akontacije i plate, formiranje naloga za isplatu, ostala dokumentacija uz isplatu, izveštaji.

22. 03.

 

Nalozi za službeno putovanje, BLAD, DUGA, obračun ugovora o delu

 

29. 03.

Osnova Pogonskog

Definisanje klase 9, mesta i nosioci troškova, vrste troškova, raspodela troškova sa klase 5 na klasu 9, raspodela sa mesta na nosioce troškova, knjiženje troškova kroz program Fipo, obračun cene koštanja.