AB Soft decembarsko savetovanje 2019

 

11. Decembar 2019.
BEST WESTERN Hotel M
Bulevar Oslobođenja 56a, Beograd

TEME:

– Specifične obrade kao preduslov za kvalitetne Finansijske izveštaje
– Izmene poreskih i računovodstvenih zakona i njihov tretman kroz AB Soft sistem
– Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – implikacije na AB Soft podršku
– Unapređenje podrške – novi vidovi i metodi
– Elektronsko poslovanje i AB Soft sistem
– Unapređenje finansijskog izveštavanja korišćenjem AB Soft sistema (standarni alati, Bi – excel i PowerBI)
– Najznačajnije novine bitne za efikasniji rad u AB Soft modulima
– Tehnički aspekti Power BI rešenja AB Soft-a – demonstracija
– SQL 2019 (Linux server i AB Soft ERP)

PRIJAVE:
Radi organizacije molimo Vas da svoje učešće i broj učesnika prijavite najkasnije do 7. decembra 2019. godine na telefon: 011/38-11-500 ili elektronskom poštom na adresu: gordana.dragicevic@absoft.rs
Osoba za kontakt i dodatne informacije je Gordana Dragićević.