AB Soft obuka – februar 2020 – FIPO

februar 2020.

 

06. 02.

Obuka za završna knjiženja u programu FIPO – Finansijsko poslovanjeProvere knjiženja i stanja kartica

 • Završni obračuni i periodični izveštaji
  • Usaglašavanje sa glavnom knjigom
  • Provera ispravnosti knjiženja na kontima aktive i pasive
  • Zaključni listovi (analitički/sintetički), Glavna knjiga (zbirna, sintetička detaljna), Analitički bruto bilans, …
  • Izrada bilansa
 • Završna knjiženja
  • Završna knjiženja – koraci
  • Zatvaranje klasa prihoda/troškova
  • Formiranja naloga za rezultat
  • Završni nalog
 • Početna knjiženja – napomene
  • Pregled prethodnih naloga početnog stanja
  • Definicija prenosa po kontima
  • Formiranje naloga početnog stanja
  • Potencijalni „slučajevi“
  • Procena rešavanja konflikata pri izradi početnog naloga
 • Provera usaglašenosti završnog i početnog naloga
 • Početna knjiženja – specijalni slučajevi
  • Prenos po organizacionim jedinicama (MORA_OJ)
  • Prenos po dodatnim karakteristikama (Način 1)
  • Promena definicije konta