AB Soft obuka – februar 2020 – OSA

Februar 2020. 

 

 

05.02.

 

Obuka za završna knjiženja u programu OSA – osnovna sredstva
  • Obavezne provere i knjiženja na kraju godine
  • OSA – Obrada i knjiženje popisa, evidentiranje viškova i manjkova i knjiženje efekata popisa kroz finansijsko poslovanje
  • POPIS OSA
  • OSA – usaglašavanje prometa i salda sa prometom odgovarajućih konta u finansijskom knjigovodstvu
  • OSA – Kraj godine, formiranje stanja sa 01.01
  • Opšte napomene i saveti
U toku je izrada novih verzija programa OSA koje obrađuju problematiku poreske amortizacije u skladu sa izmenom Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Očekuje se isporuka istih početkom 2020 godine. Pravilnik koji bi trebalo da prati ove izmene nije objavljen, pa se za sada oslanjamo na sopstvena tumačenja Zakona i mišljene ministarstva koje je ovim povodom doneto.Po instalaciji novih verzija biće omogućeno automatsko popunjavanje novih poreskih grupa sa propisanim stopama kao i inicijalna popuna tim grupama do sada unetih novonabavljenih sredstava.U toku januara organizovaćemo obuke za korišćenje novih verzija programa.