AB Soft obuka – februar 2020 – OSA

Februar 2020.

 

 

19.02.

 

Obuka za završna knjiženja u programu OSA – osnovna sredstva
  • Obavezne provere i knjiženja na kraju godine
  • OSA – Obrada i knjiženje popisa, evidentiranje viškova i manjkova i knjiženje efekata popisa kroz finansijsko poslovanje
  • POPIS OSA
  • OSA – usaglašavanje prometa i salda sa prometom odgovarajućih konta u finansijskom knjigovodstvu
  • OSA – Kraj godine, formiranje stanja sa 01.01
  • Opšte napomene i saveti