AB Soft obuka – mart 2020

Mart 2020.

 

 

04.03.

 

Obračun i isplata dnevnica
  • Putni nalozi; vrste promena (akontacije, ostali troškovi, dnevnice)
  • Obračun oporezivog dela dnevnice, poreska prijava, nalozi za plaćanje, godišnja potvrda za porez
  • Isplata na blagajni, na tekući račun
  • Veza sa glavnom knjigom
  • Ostali ugovori – tipovi ugovora, porezi, doprinosi
  • Obračun ostalih ugovora, poreske prijave, izveštaji