Obaveštenje povodom virusa Corona-19

 

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da u daljem periodu AB Soft nastavlja kontinuiranu podršku korisnicima. Svesni smo svoje uloge i odgovornosti u sprovođenu mera za suzbijanje virusa Corona-19, i u tom smislu preduzeli smo organizacione mere da obezbedimo adekvatnu podršku, a da ne izložimo i Vas i naše zaposlene nepotrebnom riziku.

Načini komunikacije sa našom podrškom ostaju i dalje po sledećim prioritetima korišćenja:

1. Web podrška putem sajta za podršku https://www.podrska.absoft.rs
2. Telefonska podrška, za kratke savete ili dogovore
3. Izlazak na teren je u najvećoj mogućoj meri zamenjen sa daljinskim pristupom i video sastancima (skype).

Tu smo za sve vaše pozive i nastavljamo istim tempom.

Želimo svima srećan rad, puno zdravlja i vreme bez virusa.

AB Soft tim