Informacija za korisnike AB Soft modula OZ

 

Dragi korisnici,

Ako želite da se opredellite da koristite pogodnosti vezane za Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID – 19, možete na sajtu E-porezi poreske uprave do 25.04.2020., sekcija IPB (izbor poslovne banke):

 

ukoliko imate račune otvorene u više banaka, da se prijavite i odaberete banku kod koje će biti otvoren namenski račun za uplatu sredstava za zarade.