Informacija za korisnike javnih sredstava

 

Dragi korisnici,

Molimo sve korisnike javnih sredstava, koji imaju izmirene obaveze po osnovu Ugovora o održavanju, da se jave radi isporuke novih verzija modula za obračun zarada – OZ i kadrovske evidencije – KAD.

Vaš AB Soft