Fiskalizacija Crna Gora

 

Za korisnike naših aplikacija koji su registrovani u Crnoj Gori promenili smo aplikacije tako da smo ih uskladili sa zakonskim izmenama u Crnoj Gori koje na snagu stupaju 01.06.2021. Izmene se tiču obaveze elektronske fiskalizacije računa u veleprodaji i maloprodaji. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 046-19, 07.08.2019, kao i ostali zakoni i akta koji se na ovaj zakon vezuju, preciziraju postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnih računa, obavezne registracije učesnika u ovom postupku i druga važna pitanja. S tim u vezi, urađene su izmene u aplikacijama FAKT i ROK. Izmene su implementirane u verzijama 21.3.300 i mlađim.