Uputstva za pristup sistemu e-faktura RS

 

Dragi korisnici,

Na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju Ministarstvo finansija Republike Srbije je na sajtu https://www.efaktura.gov.rs/ postavilo uputstva za pristup i rad sistema elektronskih faktura koji počinje sa primenom od 01. 01. 2022. godine za korisnike javnog sektora i korisnike privatnog sektora definisanih u okviru ovog zakona.

U nastavku Vam dostavljamo direktne linkove prema uputstvu i video zapisima.

Tehničko uputstvo
https://www.efaktura.gov.rs/vest/165/interno-tehnicko-uputstvo.php
Korisničko uputstvo za pristup sistemu elektornskih faktura počinje od strane 36
Korisničko uputstvo za pristup sistemu za upravljanje fakturama za korisnike javnog sektora počinje od strane 82

Video uputstva
https://www.efaktura.gov.rs/vest/112/video-uputstva.php

Detaljnije informacije o planiranim paketima AB Softa za rad sa sajtom elektronskih faktura možete pogledati na portalu za podršku www.podrska.absoft.rs

Vaš AB Soft