Fiskalizacija Srbija

 

Dragi korisnici,

Na osnovu Zakona o fiskalizaciji Ministarstvo finansija Republike Srbije je na sajtu https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija.html postavilo korisnička uputstva i odgovore na najčešća pitanja. Neohodno je da se upoznate sa načinom prijave vaših maloprodajnih objekata, kako bi se pripremili za prelazak na novi način rada.

Poreski obveznik je u obavezi da od 1.oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi popuni prijavu svojih poslovnih jedinica/prodajnih objekata, a nakon toga u svoje poresko sanduče dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju.

Trancizioni period će početi 1. novembra 2021. godine. Od tada će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije. Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije će biti produžen tako da će obveznici fiskalizacije biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model do 30. aprila 2022. godine.

AB Soft na osnovu tehničkih uputstava radi na razvoju novog modula POS. Nakon završetka novog modula POS obavestićemo Vas o neophodnim tehničkim uslovima kao i načinu korišćenja.

Online savetovanja na temu e-faktura i fiskalizacije je planirano za poslednju nedelju oktobra meseca.

Više infomracija vezano za ovo online savetovanje (prijavu i datum organizovanja), očekujte uskoro.

Vaš AB Soft