Podrška

Dragi korisnici,

U cilju poboljšanja podrške, AB Soft je korisnicima omogućio postavljanje pitanja putem sajta za podršku koji se nalazi na adresi https://www.podrska.absoft.rs.

Ovakav način komunikacije treba i vama i nama da omogući brži odziv i efikasnije rešavanje nedoumica i nejasnoća, kao i bolji uvid u tok rešavanja vašeg pitanja. Sem toga Portal vam omogućava uvid u sva, do tog trenutka, postavljena pitanja sa vaše strane i odgovore od naših kolega.

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa prijavom na sajtu, molimo vas da kontaktirate našu službu podrške kako bi vam se omogućio nesmetani pristup.

U prelaznom periodu do 31.3.2022, zahtevi pristigli na e-mail office@absoft.rs će biti prosleđeni kolegama iz podrške na obradu na dosadašnji način.

Od 1.4.2022 ovi zahtevi neće biti obrađivani i molimo vas da nam sva vaša pitanja, sugestije, zahteve i nedoumice uputite preko portala.

Srdačno vas pozdravlja,

Vaš AB Soft