e-Fakture

U skladu sa novim zakonskim izmenama koje se odnose na primenu Zakona o elektronskom fakturisanju, a koje stupaju na snagu od 01.01.2022. godine, dostavljamo Vam sledeće obaveštenje:

 

Obaveza primena Zakona o elektronskom fakturisanju se odnosi na subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora u delu ispostavljanja elektrosnkih faktura koja stupa na snagu 01.01.2022. godine.

 

AB Soft će za sve svoje korisnike, sa regulisanim standardnim održavanjem, izvršiti usklađivanje sa novim zakonom. Dodatno, imate mogućnost proširenja sistema novim funkcionalnostima.

 

Paketi usluga:

  • Osnovni: Basic paket koji je dostupan u okviru standarnog održavanja, bez posebne doplate
  • Komercijalni paketi: to su napredne verzije sa dodatnim automatizacijama (Business paket, Total paket, Premium paket), za koje će korisnici doplaćivati određenu naknadu.

 

Detaljnije informacije o paketima možete pogledati na portalu za podršku www.podrska.absoft.rs. O svim izmenama, blagovremeno ćemo Vas obaveštavati kao i do sada (mail, sajt ili putem portala AB Softa).

tabela