Evidencija i obračun POPDV-a

za korisnike AB Soft ERP-a

AB Soft je u okviru standardnog ERP rešenja uveo dodatne opcije i šifarnike kojima je omogućena automatizacije evidencije PDV i POPDV-a. Na ovaj način korisniku je omogućeo konfigurisanje promena koje se evidentiraju u okviru AB Soft ERP-a, a imaju direktan uticaj na PDV i POPDV evidenciju.

Ovakvom organizacijom rada na jednostavan način su sprovedene promene ne remeteći postojeće radne procese kod korinsika.  Evidencija promena u AB Soft ERP ostvaren je u aplikacijama koje imaju direktan uticaj na novu evidenciju POPDVa.

Aplikacije AB Soft ERPa koje su povezane sa POPDV evidencijom:

 • Fipo – finansijsko knjigovodstvo
 • Fakt – fakturisanje
 • Rok – robnomaterijalno knjigovodstvo
 • Blad – blagajna
 • Duga – ugovori
 • Osa – osnovna sredstva

Podržane evidencije:

 • O – Opšta evidencija
 • P – Posebna evidencija

Nakon evidencije promena kontrola je ostvarena preko više različitih izveštaja koji prate POPDV evidenciju kao što su:

 • Knjiga izlaznih faktura sa POPDV evidencijom
 • Knjiga ulaznih faktura sa POPDV evidencijom
 • Vrste promena u glavnoj knjizi vezane za konta koja se evidentiraju u okviru POPDV obrascu.

Kontrola svakog stava Obrasca POPDV evidencije omogućena je detaljnim izveštajem o stavovima vezanim za izabranu poziciju.

Kako je u praksi čest slučaj da je potrebno izvršiti promenu stava POPDV evidencije vezanu za određenu promenu, AB Soft je omogućio retroaktivnu promenu i obračun POPDV, kao i „zaključavanje“ obračunatog perioda.

Kao što je i u ranijim verzijama postojao XML fajl za predaju PDV prijave, u okviru dodatne evidencije formiran je novi XML fajl sa objedinjenim podacima PDV i POPDV evidencije za predaju na sajtu Poreske uprave.

Obračun POPDV-a

van AB Soft ERP-a

Ako poslovanje pratite u drugom softveru AB Soft vam nudi mogućnost da POPDV obračunate kroz našu aplikaciju na brz i jednostavan način

AB Soft programsko rešenje za evidenciju i obračun POPDV-a je samostatalna aplikacija koja na jednostavan način korisniku pruža mogućnost unosa i/ili importa knjiga ulaznih i izlaznih računa i promena koje se ne evidentiraju u ovim knjigama, a imaju obavezu unosa u POPDV prijavu.

 

Import podataka u pomoćne knjige (KIF i KUF) se vrši iz excel fajla definisane strukture koji se dostavlja uz aplikaciju (FIPO POPDV). Import se vrši po sistemu Copy – Paste, kopiranjem podataka iz excel fajla i prenosom (Paste) u unapred definisanu opciju u apliakciji. Importom se automatski formira i šifarnik komitenata na osnovu podataka iz excel fajla.

 

Aplikacija za POPDV ima unapred predefinisan poreski tarifni sistem, vrste dokumenata i pozicije POPDVa vezane uz vrste dokumenata. Korisnik ima mogućnost dodavanja i/ili promene vrste dokumenata i vezivanja za poreske tarife i POPDV pozicije.

 

Za potrebe evidencije pozicija POPDVa koje se ne evidentiraju preko knjiga ulaznih i izlaznih računa (KIF i KUF), u okviru aplikacije omogućen je unos predefinisanih promena koje će se automatski vezivati za pozicije POPDVa.

Nakon unosa KIFa, KUFa i ostalih promena alatima u okviru aplikacije se može vršiti obračun POPDV evidencije, kao i promena vrsta dokumenata na već unetim pozicijama. Nakon završenog obračuna omogućeno je formiranje xml fajla POPDV-a za predaju na sajtu Poreske uprave.